Tüketici Hakları - Cayma - İptal İade Koşulları

1. Genel
 • 1.1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

 • 1.2. Alıcı(lar), satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

 • 1.3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcı(lar) tarafından ödenecektir.

 • 1.4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcı'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcı(lar) sözleşmeyi sona erdirebilir.

 • 1.5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

 • 1.6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcı'ya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel alıcı'ya iade edilmek zorundadır.

2. Satın Alınan Ürün Bedeli Ödenmez İse

Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcı'nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

3. Kredi Kartının Yetkisiz Kullanımı İle Yapılan Alışverişler

Ürün teslim edildikten sonra, alıcı'nın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri kendisine ait olacak şekilde Satıcı'ya iade etmek zorundadır.

4. Öngörülemeyen Sebeplerle Ürün Süresinde Teslim Edilemez İse

Satıcı'nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı'ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcı'nın hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

5. Alıcının Ürünü Kontrol Etme Yükümlülüğü

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Alıcı, teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

6. Cayma Hakkı

Alıcı; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, satıcı'ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

7. Cayma Hakkının Süresi
 • 7.1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

 • 7.2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı'ya aittir.

 • 7.3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde satıcı'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

8. Cayma Hakkının Kullanımı
 • 8.1. Kişiye veya alıcı'ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

 • 8.2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

10. İade Koşulları
 • 10.1. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcı'yı borç altına sokan belgeleri alıcı'ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

 • 10.2. Alıcı'nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı'nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan alıcı sorumlu değildir.

 • 10.3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

11. Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler
 • 11.1. Alıcı'nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, Alıcı'ya teslim edilmesinin ardından Alıcı tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının alıcı tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

 • 11.2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

12. Satıcının Cayma Hakkı Bildirimi Yapılacak İletişim Bilgileri

Firma Ünvanı: Erdemler Halı Mobilya Day. Tük. Mal. Ltd. Şti.
Adres: Osmangazi Mah. Osmangazi Cad. No:40/A 06280 Ufuktepe / Keçiören / Ankara
Eposta: info@erdemlerhali.com.tr
Tel: +90 (312) 580 71 71
Fax: +90

13. Temerrüt Hali Ve Hukuki Sonuçları

Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

14. Ödeme
 • 14.1. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

 • 14.2. Teslimatta Nakit Ödemenin geçerli olduğu il(ler) dahilinde teslimat esnasında ödeme nakit olarak gerçekleştirilir.

 • 14.3. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak ödeme işlemini gerçekleştirilir.

  Banka Hesap Numaralarımız
  BANKA ADI IBAN NO
  AKBANK T.A.Ş. TR27 0004 6003 7588 8000 0234 87
  T. İŞ BANKASI A.Ş. TR59 0006 4000 0014 3930 0066 65
  T. GARANTİ BANKASI A.Ş. TR31 0006 2001 3570 0006 2997 36
  YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. TR19 0006 7010 0000 0069 6569 11
  T.HALK BANKASI A.Ş. TR60 0001 2009 3840 0010 2603 86
  FİNANS BANK A.Ş. TR18 0011 1000 0000 0015 3806 01
  T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TR70 0001 5001 5800 7306 5300 84
  T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. TR19 0001 0020 6067 6167 2650 03